Obecnie mieszkam i pracuję w Warszawie. 
Robię obrazki i piszę o obrazach. Rozmawiam z artystami.
Od 2018 roku współpracuję z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jako reżyserka materiałów wideo. Od 2020 jako researcher jestem związana z Lieven Gevaert Centre, KU Leuven w Belgii.  
Brałam udział w wystawach zbiorowych podczas festiwali takich jak: Narracje (Gdańsk, 2019), Miesiąc Fotografii w Krakowie (2018) czy Fotobookfestival Kassel (2018).

//
Currently I live and work in Warsaw.  I make images and write about some. I talk to artists.  Since 2018 I cooperate with Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw. Since 2020 I am affiliated as a researcher with the Lieven Gevaert Centre, KU Leuven in Belgium. 

I took part in the group exhibitions during the festivals such as: Narrations (Gdansk, 2019), Kraków Photomonth Festival (2018) or Fotobookfestival Kassel (2018).


︎
martawodz@gmail.com