Saari // Wyspa
Opowieść o grupie młodych ludzi mieszkających z dala od reszty świata.
Metaforyczna wyspa to miejsce, w którym na pierwszy plan wychodzą relacje między nimi i silna potrzeba przynależności do grupy. 

//
Saari // The Island
Story about a group of young people living away from the rest of the world.
The metaphorical island is a place which reveals human relations and a strong need to belong to the group.