ROZMAWIAM Z ARTYSTAMI
// I TALK TO ARTISTSOd 2018 roku współpracuję z Działem Rezydencji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jako reżyserka materiałów filmowych. 
// Since 2018 I cooperate with Artistic Residencies Department of Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art as video-director. 

CODZIENE FORMY OPORU // EVERYDAY FORMS OF RESISTANCE

BIK VAN DER POLHILA AMRAM
Lina Lapelytė

Re-directing East 2018

Mohammad Saleh
Mirna Bamieh