Rozmawiam z artystami 
Od 2018 roku współpracuję z Działem Rezydencji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jako reżyserka materiałów filmowych. 

// I talk to artists
Since 2018 I cooperate with Artistic Residencies Department of Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art as video-director. Bik Van der Pol
Hila Amram
Lina Lapelytė 
Re-directing East 2018 
Mohammad Saleh
Mirna Bamieh