KAWIOR I ŚLIWOWICA

// CAVIAR AND SLIVOVITZ

W 1409 król Władysław Jagiełło nadał osadzie Działoszyce prawa miejskie. W 1899, spośród ogólnej liczby 5170 mieszkańców, 4673 (90%) było Żydami. W mieście działało w tym czasie 6 garbarni, 3 cegielnie, 2 olejarnie, 2 fabryki świec, kopalnia gipsu oraz kaflarnia. W 1921 miasto miało 6755 mieszkańców. W 1946 Działoszyce miały już zaledwie 2506 mieszkańców.
Według danych z 31 grudnia 2010 miasto miało 991 mieszkańców.


//
In 1409 King Władysław II Jagiełło gave Działoszyce a city charter. In 1899, 4673 out of 5170 (90%) citizens were Jewish. There were 6 tanneries, 3 brickyards, 2 oil mills, 2 candle factories, gypsum mine and a tilery running at this time in the city. In 1921 the city had 6755 inhabitants. In 1946, the population of the town was 2506.
According to the data from the 31th of December 2010, Działoszyce had 991 inhabitants.