RÓWNOWAGA SIŁ
// THE BALANCE OF POWER

 


Równowaga. Aby ją utrzymać, konieczne jest stuprocentowe zaufanie partnerom, których ciało służy jako przeciwwaga lub podpora. Minimalne przesunięcie środka ciężkości w dowolną stronę może spowodować zburzenie całej konstrukcji. W miejscu upamiętniającym poległych żołnierzy - na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie - gimnastycy budują z samych siebie żywe rzeźby, nawiązujące zarówno do kultu ciała i kultury fizycznej charakterystycznych dla wszelkich totalitaryzmów, jak i współcześnie rosnących w siłę ruchów paramilitarnych, jednocześnie budując zbiorowy pomnik wzniesiony w czasie wprowadzenia ustaw dekominizacyjnych w Polsce. 
// 
Balance. To hold it, the complete trust must be kept between the partners, who's bodies are used as a support or a counterweight. Even the minimal displacement of the centre of gravity can result in the whole structure malfunction and collapse. At the place which was built to honour fallen soldiers - the Soviet Army Mausoleum and Cemetery in Warsaw - the gymnasts are using their bodies to create living sculptures, which one can relate to both: body culture characteristic to all totalitarian systems or paramilitary movements, which are nowadays gaining power in Europe, but also see it as a collective monument erected in times of decommunisation laws in Poland.