AntiPoles
Projekt dokumentalny na temat aktywizacji politycznej polskiego społeczeństwa.
Mówi się, że Polacy są podzieleni na dwa plemiona: konserwatywne, narodowe (w dużym uogólnieniu pro-rządowe) i bardziej
liberalne (anty-rządowe). Ten podział jest szczególnie widoczny od wyborów w 2015 r. - nagle okazało się, że trudno jest
pozostać neutralnym, nawet mimowolnie jest się przypisywanym do którejś grupy, a większość ludzi zaangażowała się
w różnego rodzaju manifestacje. Obecnie wyjście na protest stało się prawie rutyną - czymś, co dla wielu zastąpiło niedzielny
spacer z rodziną, dla innych stało się okazją do wyrzucenia swoich emocji, czy zrealizowania potrzeby przynależności do grupy. 
Dokumentuję wszelkie wydarzenia, które mają miejsce na ulicach Warszawy, starając się pokazać maksymalnie szerokie spektrum
opcji politycznych czy ideologicznych. Teoria o plemionach wydaje się być dosyć trafna - podziały są już bardzo silne, jednak
problematyczna wydaje mi się liczba: jest ich o wiele więcej niż tylko dwa.

// AntiPoles
Documentary project about changes in political involvement of polish society.
It is said that we are split in two tribes: conservative, nationalistic (pro-governmental) and more liberal (anti-governmental).
That split is especially visible since the general elections in 2015; suddenly it’s difficult to stay neutral - since so many people got involved
in different ways of manifestations, even subconsciously, we assign others to one side or another. Going for a protest became a social event
like going for a Sunday walk with a family and friends, for others an occasion to free their emotions or fulfill the need of belonging to a group.
I document all of the events that are taking place on the streets of Warsaw, trying to capture the widest possible range of political options
or ideologies and I found out that the theory about tribes is quite right – the divisions are very strong already, but there is a problem with the
number: there are many more than just two of them.